W obecnej sytuacji pandemicznej stosujemy się do wszelkich zasad określonych odpowiednimi przepisami. Przestrzegamy by na terenie Muzeum nie przebywało więcej niż 5 osób. Na miejscu można otrzymać maseczkę, skorzystać z środków dezynfekujących.

Nasze działania zostały dostrzeżone i poparte certyfikatem Krakowskie Izby Turystyki.

malopolskabezpieczna_turystyka_logo_pl (